Stephen Roach Deze Amerikaanse econoom stelt dat de productiviteitsparadox nog steeds opgaat, omdat de groei inzakt in de VS en China.
Uit ons meest recente onderzoek, The Internet of Things. Mapping the Value Beyond the Hype, blijkt dat een vergelijkbare cyclus zich nu kan herhalen. Wij voorspellen dat de transformatie van fabrieken, woningen en steden door het Internet of Things een nog grotere economische waarde zal opleveren dan de hype doet vermoeden. Volgens onze ramingen bedraagt de economische impact tegen 2025 tussen de 3,9 tot 11,1 triljoen per jaar, ruwweg 11% van het mondiale bbp. Tot het zover is, krijgen we echter waarschijnlijk te maken met een nieuwe productiviteitsparadox, want het duurt enige tijd voordat voordelen als gevolg van veranderingen in de manier waarop bedrijven werken op macro-economisch niveau zichtbaar worden.
Om de productiviteitswinst niet te vertragen, is het noodzakelijk om te komen tot interoperabiliteit. Sensoren in auto's sorteren meteen effect door de motor te controleren, onderhoudskosten te verlagen en de levensduur van de auto te verlengen. Nog grotere verbeteringen zijn mogelijk door de sensoren te koppelen aan verkeerscontrolesystemen, wat de reistijd voor vele duizenden automobilisten verkort, energie bespaart en minder belastend is voor het milieu. Voorwaarde hiervoor is wel dat autofabrikanten, vervoersbedrijven en ingenieurs gaan samenwerken aan verkeersmanagementtechnologien en -protocollen.

Lorin Hitt - In de jaren negentig wist deze econoom samen met zijn collega Erik Brynjolfsson de productiviteitsparadox te weerleggen.
Maar liefst 40% van de potentile economische waarde van het Internet of Things hangt volgens onze schattingen af van interoperabiliteit. Sommige elementaire bouwstenen voor interoperabiliteit ontbreken echter nog. In twee derde van de zaken die kunnen worden verbonden, worden niet de standaardinternetprotocolnetwerken gebruikt.

Andere omstandigheden die het realiseren van het volledige potentieel van het Internet of Things in de weg staan, zijn bijvoorbeeld de noodzaak van privacy- en gegevensbescherming en lange investeringscycli op het gebied van infrastructuur, waar het vele jaren kan duren om legacysystemen te moderniseren. Bijzonder lastig zijn de uitdagingen wat betreft veiligheid, omdat het Internet of Things de kans op cyberaanvallen en de gevolgen van een inbreuk vergroot.

Computer Profile volgt in hoofdlijnen de definitie zoals deze door de North American National Institute for Standard and Technology (NIST) is opgesteld: "Cloud computing is a model for enabling convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction." Daarom geldt het volgende als uitgangspunt voor Computer Profile: Cloud = Een "Public cloud" die centraal staat in een omgeving die door meerdere klanten wordt gedeeld Private cloud wordt samengenomen met "Hosted" omgevingenOntwikkeling gebruik (Public) Cloud ApplicatiesVan alle bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers die Computer Profile volgt geeft in 2015 circa 54 procent aan dat men gebruik maakt van n of meerdere applicaties uit de cloud.

Dat is een stijging van ongeveer 550 procent ten opzichte van 2010.Hierbij is gekeken naar applicaties die vanuit de organisatie worden ondersteund en genstalleerd, doorgaans op de server. Een eindgebruiker die bijvoorbeeld zelf een Dropbox account installeert op zijn laptop wordt hierin niet meegenomen.Van alle applicaties die Computer Profile in kaart brengt is inmiddels 10 procent een applicatie die in de cloud draait. De overige 90 procent van de genventariseerde applicaties bestaat uit:* Applicaties die op "on premises" servers draaien (local= 50 procent)

* Applicaties die op een zuster/moeder locatie draaien (remote= 20 procent)
* Applicaties in een extern data center (hosted/private cloud= 20 procent)Het onderwijs is het segment waar veruit het vaakst gebruik wordt gemaakt van cloud applicaties. Zo goed als alle locaties geven aan hiervan gebruik te maken. Doordat Computer Profile locaties in kaart brengt vanaf circa 50 medewerkers betreffen de genventariseerde locaties met name instellingen uit het voortgezet onderwijs, MBO, HBO, WO en volwassenenonderwijs.

http://www.batterij-shop.com/dell-inspiron-1545-accu.html Accu Dell Inspiron 1545

http://www.batterij-shop.com/dell-xps-l501x-accu.html Accu DELL XPS L501x

http://www.batterij-shop.com/dell-xps-l701x-accu.html Accu DELL XPS L701x

http://www.batterij-shop.com/dell-vostro-v13-accu.html Accu DELL Vostro V13

http://www.batterij-shop.com/dell-vostro-v130-accu.html Accu DELL Vostro V130

http://www.batterij-shop.com/dell-vostro-3700-accu.html Accu DELL Vostro 3700

http://www.batterij-shop.com/dell-vostro-3500-accu.html Accu DELL Vostro 3500

http://www.batterij-shop.com/dell-vostro-1520-accu.html Accu Dell vostro 1520

http://www.batterij-shop.com/dell-alienware-m11x-accu.html Accu Dell alienware m11x

http://www.batterij-shop.com/dell-alienware-m11x-r3-accu.html Accu Dell alienware m11x r3

http://www.batterij-shop.com/dell-alienware-m14x-accu.html Accu Dell alienware m14x

http://www.batterij-shop.com/dell-alienware-m17x-accu.html Accu Dell alienware m17x

Het basis onderwijs blijft dus buiten beeld. Van alle applicaties die we aantreffen bij onderwijsinstellingen betreft ruim een kwart een cloud applicatie. De bouwsector, de overheid en de transport sector blijven enigszins achter in het toepassen van cloud applicaties.Vendoren en typen Cloud ApplicatiesKijkend naar alle bedrijfsvestigingen met 50 medewerkers dan is Microsoft de meest voorkomende vendor als het gaat om cloud applicaties. Bij 15 procent van de genoemde doelgroep komen we cloud applicaties van Microsoft tegen. Dat betreft voor een belangrijk deel het gebruik van Office 365. In de laatste twee jaar zien we een aanzienlijke groei in het gebruik van deze Office variant. Daarnaast levert Microsoft CRM uit de cloud en komen we ook het gebruik van SharePoint uit de cloud tegen.Het merendeel van de overige vendoren komen we met cloud oplossingen tegen binnen n aandachtsgebied. RAET en ADP leveren HR toepassingen uit de cloud, Schoolmaster levert een cloudoplossing die bijzonder vaak wordt gebruikt in het onderwijs. Van Google treffen we in deze context de Office applicatie uit de cloud aan (Docs/Apps/Drive) en Salesforce betreft hier CRM oplossingen uit de cloud. Voor Afas geldt dat zij, net als Microsoft, meerdere ijzers in het vuur hebben. We treffen ze aan met cloud oplossingen op het gebied van HR, financile oplossingen, ERP toepassingen en CRM software.Van alle door Computer Profile aangetroffen HR toepassingen betreft bijna een derde een public cloud versie. E-commerce software betreft de toepassing die het meest wordt ingevuld met een cloud toepassing, namelijk in de helft van de gevallen.